Plastová okna a balkónové dveře s tepelněizolačními vlastnostmi, splňujícími požadavky platných tepelnětechnických norem. Okna i balkónové dveře jsou vyrobena z kvalitních pětikomorových a čtyřkomorových profilů VEKA a kvalitních izolačních dvojskel s plastovými distančními rámečky.  Stavební výplně

 

 

 • Rozdělení oken podle tvaru
  • pravoúhlá okna
  • šikmá okna (trojúhelníky, čtyřúhelníky, kosodelníky, kosočtverce a lichoběžníky)
  • oblouková okna (kruhové tvary i obloukové segmenty)

   => s různým vertikálním i horizontálním členěním

    
 • Rozdělení oken podle počtu křídel
  • okna jednokřídlová
  • okna dvoukřídlová
  • okna tříkřídlová a vícekřídlová

   => dělená sloupkem, stulpem (na klapačku) nebo poutcem, symetricky i asymetricky, okna s nadsvětlíkem i podsvětlíkem
    
   • poutec - dělí okenní rám na výšku
   • sloupek - dělí okenní rám na šířku
   • klapačka - rozdělení rámu bez použití sloupku (levnější způsob), lišta překryje svislou styčnou spáru mezi dvěma křídly

     
 • Rozdělení oken podle způsobu otevírání
  • okna neotevíravá - pevné zasklení (FIX)
  • okna sklápěcí (S)
  • okna otevíravá (O)
  • okna otevíravá a sklápěcí (OS)
  • okna posuvná, okna posuvná a sklápěcí

    
 • Rozdělení oken podle umístění okenních závěsů
  • okna pravá
  • okna levá

 

(posuzujeme podle toho, na jaké straně jsou závěsy z viditelné strany)