Posuvná sekční garážová vrata

Posuvná sekční garážová vrata - jedinečné řešení bez snížení výšky místnosti a umožňující průchod i při částečném otevření. Jsou vyráběné z komponentů shodných s průmyslovými vraty určenými pro vysoké provozní zatížení. Konstrukce a povrchová úprava zajišťují vysokou provozní užitnost a dlouhou životnost.

 


Vratové křídlo sestává ze sekcí 50 nebo 61 cm vysokých. Sekce je z 40 mm tlustého sendviče složeného z vnitřního a vnějšího plechu 0,5 mm spojeného polyuretanovou pěnou. Spoje mezi sekcemi jsou speciálně tvarované tak, aby při otvírání nemohla mezi nimi vzniknout mezera, do které by se mohly skřípnout při zavírání vrat prsty.

 

Přednosti garážových vrat TRIDO:

Horní - boční - spodní těsnění - dokonalá soustava těsnění po celém obvodu vrat
Lehkost ovládání - závěsná kolejnice umožňuje klidný pohyb vrat
Podlahové vedení - tvoří práh v průjezdu
Klika - pro mechanická vrata
 

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


VYSVĚTLIVKY:
OL - OSTĚNÍ LEVÉ min. 80 mm
OP - OSTĚNÍ PRAVÉ min. 80 mm
VN - VÝŠKA NADPRAŽÍ min. 90 mm
HG - HLOUBKA GARÁŽE

PŘEDPOKLADY:
 

  • hotový začištěný stavební otvor, popř. hotová nosná konstrukce (zesílení obvodu otvoru)
  • dokončená rovná podlaha, spád v dráze posuvu vrat maximálně 0,5 cm/bm
  • přívod el. energie do zásuvky 230V, 50Hz, 6A
  • rovinnost stěn a podlahy

ZPŮSOB OSAZENÍ VÝROBKU:

  • pomocí hmoždinek a vrutů do zdiva nebo konstrukce zesilující obvod otvoru
  • vlastní uchycení pohonu a vodicích prvků je vhodné předem konzultovat s dodavatelem

PROVOZ A ÚDRŽBA:
Údržbu strojních částí provádí dodavatel nebo odborná firma v rámci záručního a pozáručního servisu. Vzhledem k vysoké spolehlivosti všech komponentů je požadavek na běžnou údržbu minimální. Jedná se prakticky o zachování čistoty v prostoru vrat, vodicích lišt apod. a kontrolu nepoškozenosti jednotlivých dílů (vodící kladky, panty, atd.)